Výpis přijatých usnesení z 16. zasedání ZMČ - 23. 2. 2017