Výpis přijatých usnesení z 18. zasedání ZMČ - 21. 6. 2017