Výpis přijatých usnesení z 19. zasedání ZMČ - 9. 8. 2017