Výpis přijatých usnesení z 20. zasedání ZMČ - 8. 11. 2017