Výpis přijatých usnesení z 22. zasedání ZMČ - 29. 1. 2018