Výpis přijatých usnesení z 23. zasedání ZMČ - 18. 4. 2018