Výpis přijatých usnesení z 24. zasedání ZMČ - 20. 6. 2018