Výpis přijatých usnesení z 25. zasedání ZMČ - 19. 9. 2018