OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání Územního plánu hl. m. Praha