OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 Územního plánu sídelního útva