Výpis přijatých usnesení z 15. zasedání ZMČ - 22. 5. 2024