VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 40 Z 3599/40, Z 3600/40, Z 3601/40, Z 3602/40, Z 3603/40, Z 3874/40, Z 3893/40 a Z 3895/40 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy