VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 09 – opakované veřejné projednání Z 3006/09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy