Záměr pronájmu nebytových prostor – sál Společenského domu v budově na adrese Horní náměstí 424/10