Záměr pronájmu nebytových prostor – sál hasičské zbrojnice v budově na adrese Lysolajské údolí 113/38)