Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. MHMP 590111/2024 , sp. zn. S-MHMP 1669639/2023/STR ze dne 25.3.2024 - paní Hanna Schroerschwarz