Veřejná vyhláška převzetí písemnosti-pro Libora Oroszki-ustanovení opatrovníka