Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu - Sportovní den 2024