Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-Libor Oroszki