VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 11 Z 3122/11 a Z 3123/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území