VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn Z 2841/00 a Z 2932/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území