Výpis přijatých usnesení z 10. zasedání ZMČ - 13. 12. 2023