Záměr prodeje prostoru sloužícího k podnikání - komerční jednotky v budově na adrese Dolina 351, Praha-Lysolaje, parcela č. 412/60 v k.ú. Lysolaje