Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu - Tatranská školička 2023