Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu - pořádání Sportovního dne mládeže v MČ Praha-Lysolaje 2. ročník