Výpis přijatých usnesení z 9. zasedání ZMČ - 8. 11. 2023