VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 12 Z 3127/12, Z 3133/12, Z 3169/12 a Z 3182/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území