VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 33 Z 3549/33, Z 3552/33, Z 3553/33, Z 3556/33, Z 3558/33 a Z 3861/33 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy