Dražební vyhláška (o elektronické dražbě) - č.j.: 174 EX 50003/22-30