VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrhu změny vlny 16 Z 3257/16 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území