Záměr uzavření smlouvy o nevýlučném užívání průjezdu - pozemek parc. č. 491/263, jehož součástí je stavba č.p. 387 (SO 109 Komunitní centrum,), v k.ú. Lysolaje