Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - komerční jednotky 1.20 v budově komunitního centra , parcela č. 491/263 v k.ú. Lysolaje