Výpis přijatých usnesení z 8. zasedání ZMČ - 11. 10. 2023