VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 35 Z 3544/35, Z 3554/35, Z 3564/35, Z 3568/35, Z 3570/35, Z 3571/35, Z 3572/35, Z 3573/35, Z 3719/35, Z 3751/35, Z 3760/35 a Z 3800/35 Územního plánu sídelního útvaru hlavního měst