VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 10 Z 3034/10, Z 3044/10, Z 3057/10, Z 3058/10, Z 3068/10, Z 3081/10, Z 3093/10, Z 3101/10, Z 3105/10 a Z 3111/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vliv