VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrhu změny vlny 02 úprav U 1250/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území