VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 18 Z 3286/18, Z 3291/18, Z 3301/18, Z 3318/18 a Z 3396/18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území