Výpis přijatých usnesení ze 7. zasedání ZMČ - 30. 8. 2023