Návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků zjištěných při přezkoumání činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím