Výpis přijatých usnesení z 6. zasedání ZMČ - 28. 6. 2023