Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu - provoz fotbalového oddílu TJ Sokol Lysolaje v roce 2023