Výpis přijatých usnesení ze 5. zasedání ZMČ - 3. 5. 2023