Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) Hlavní město Praha s platností od 1.1.2024 do 31.12.2033.