Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu - ubytování mladší a starší přípravky na mezinárodním turnaji v kopané v roce 2023