VV- oznámení o spol. jedn. změn vlny 12, Z 3132/12 a Z 3151/12