VV-OOP_úprava pozemních komunikací Štěpnice, U Libosadu