Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-Luboš Pánek