Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu - Realizace projektu Revitalizace sídelní zeleně, na svahu, Praha-Lysolaje