Výpis přijatých usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání ZMČ - 9. 11. 2022