VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy